Agrokemijski laboratorij Visokog gospodarskog učilišta u sklopu kojeg djeluje Pedološki i Vinarski laboratorij provodi analize iz područja agronomije i zaštite okoliša za potrebe stručnog rada, znanstvenih istraživanja, nastave i stručne suradnje s gospodarstvom. Laboratorij Učilišta raspolaže s  95,45 m2  ukupne površine prostora gdje se obavljaju analize  i 62,68 m2 prostora za izvođenje vježbi sa studentima preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda i Specijalističkog diplomskog stručnog studija Održiva i ekološka poljoprivreda.

Laboratorij raspolaže suvremenom opremom (privitak na stranici). Opremljenost Agrokemijskog laboratorija uz osposobljeno osoblje predstavlja veliki potencijal za kvalitetnu provedbu znanstvenih i stručnih projekata, stručnog rada te podršku za kvalitetno izvođenje vježbi sa studentima. U laboratoriju se sustavno unapređuju analitičke metode i kvaliteta rada te se uvode nove metode.
 Laboratorij je ranije bio uključen u među laboratorijsku usporedbu Sekcije za ishranu bilja Hrvatskog tloznanstvenog društva iz područja analiza tla i biljnog materijala. Sudjeluje u programu laboratorijske usporedbe iz područja analiza tla (Soil Proficiency Test) s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Za provjeru kvalitete rezultata laboratorij je uključen i u program iz područja analiza tla i sedimenata – ISE (International Soil-analytical Exchange) koji organizira Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories (WEPAL) u sklopu Wageningen University, Netherlands.

Agrokemijski laboratorij Visokog gospodarskog učilišta član je CROLAB-a

Laboratorij ima riješeno zbrinjavanje otpada.

Laboratorij osim nastavne, znanstveno istraživačke i stručne djelatnosti u sklopu Učilišta, vrši i usluge analiza tla, biljnog materijala i vina za korisnike izvan Institucije.

Cijene laboratorijskih usluga formiraju se prema kretanju troškova energije, pribora i kemikalija potrebnih za provedbu analiza, a dostupne su na ovoj stranici.

Datoteke uz članak:
Odluka o cijeni analiza laboratorijskih usluga 2017.
557.64 kB
Oprema Agrokemijski laboratorij
2.15 MB