Laboratorij za ispitivanje kvalitete  poljoprivrednog reprodukcijskog materijala registriani je i ovlašteni laboratorij za provođenje uzorkovanja i analiziranja kvalitete sjemena od strane Ministarstva poljoprivrede. Kao neovisni laboratorij pruža usluge uzorkovanja, ispitivanja kvalitete sjemena i izdavanja izvješća o kvaliteti potrebnog za certifikaciju sjemena. Opremeljen je suvremenom opremom koja omogućuje  provođenje analiza čistoće, prisutnosti drugih vrsta i korova, vlage, mase 1000 sjemenki, energije, klijavosti i zdravstvenog stanja sjemena. Analize se provode prema Pravilniku o metodama uzorkovanja i ispitivanja kvalitete sjemena NN 99/08. Laboratorij je ovlašten za provođenje analiza kvalitete sjemena povrća, krmnog bilja, uljarica, predivog bilja, ukrasnog bilja, žitarica i sjemenskog krumpira. Cijene laboratorijskih usluga propisane su Pravilnikom o visini naknade troškova utvrđivanja kakvoće poljoprivrednog sjemena NN 92/02.

Fotografije uz članak: