ORGANIZACIJA SUSTAVA

Odlukom stručnog vijeća na razini Učilišta ustrojena je Jedinica za osiguravanje i unapređivanje kvalitete (u daljnjem tekstu  Jedinica) i stručna tijela Jedinice:

Odbor za praćenje i unapređivanje studiranja i Odbor za odnose sa studentima

Dokument relevantan za definiranje djelovanja, zadaća i odgovornosti Jedinice i stručnih tijela Jedinice je Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete VGUK (pročišćeni tekst pravilnika, 2016. dostupan na Internet stranici: http://www.vguk.hr/?task=group&gid=128&aid=466  

 

Popis članova Jedinice i stručnih tijela jedinice:

Članovi Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete:

1.         Dušanka Gajdić, univ. spec. oec., voditeljica Jedinice

2.         Dr. sc. Tatjana Tušek

3.         dr. sc. Tatjana Jelen

4.         Marina Posarić, bacc. ing. agr., predstavnica nenastavnog osoblja

5.         Krešimir Krznarić, struč.spec.agr., predstavnik vanjskih dionika iz gospodarstva

6.         mr. sc. Tihomir Hodak, predstavnik lokalne samouprave

7.         Lorena Ruga, studentica stručnog studija Poljoprivreda

 

Članovi Odbora za praćenje i unapređenje studiranja:

1.         Dr. sc. Marcela Andreata-Koren, predsjednik

2.         Dr. sc. Zvjezdana Augustinović

3.         mr. sc. Miomir Stojnović

4.         Marijana Vrbančić, dipl.ing.agr.

5.         Domagoj Bunta, student stručnog studija Poljoprivreda

6.         Dijana Čeh, studentica stručnog studija Poljoprivreda

7.         Ivana Perharić, studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija

 

Članovi  Odbora za odnose sa studentima:

1.         dr. sc. Sandra Kantar, predsjednik

2.         dr. sc. Kristina Svržnjak

3.         Luka Pomper, student  stručnog studija Poljoprivreda

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Datoteke uz članak:

Organizacijska shema
136.47 kB