Odluke
Datoteke uz članak:
Imenovanje mentora I.god., ak.god.2017.-2018.
393.58 kB
Odluka o uvijetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2011-2012.
400.60 kB
Odluka o uvjetima završetka preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2010.-2011.
412.57 kB
Odluka o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2012.-2013.
395.24 kB
Odluka o uvjetima završetka preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2014.-2015.
379.68 kB
Imenovanje mentora II. godine, ak.god 2017.-2018.
406.59 kB
Odluka imenovanja mentora III. god. ak god 2017.-2018.
384.21 kB
Odluka o završetku studija upisanih u akad. god. 2013-2014.
318.01 kB
Odluka o završetku studija upisanih u akad.god 2011.-2012.
387.61 kB
Odluka o završetku studija upisanih u akad.god.2009.-2010.
392.37 kB
Odluka o završetku studija upisanih u akad.god.2010.-2011.
385.62 kB
Odluka usvajanja Izvedbenog plana ak.god.2017.-2018.
218.85 kB
Odluka o modelu participacije 2017/18.
Datoteke uz članak:
Odluka o modelu participacije 2018
576.35 kB
ODLUKA o visini troskova upisa za akad_god_2017_2018
670.93 kB

Datoteke uz članak:
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2008-2009.
511.03 kB
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2009-2010.
754.42 kB
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u ak. god. 2010-2011.
764.56 kB
Odluka o imenovanju mentora studenata I.godine Strucnog studija Poljoprivreda u ak. 2016-2017 god.
796.93 kB
Odluka o imenovanju mentora studenata II.godine Stručnog studija Poljoprivreda u ak. 2016-2017 god.
863.76 kB
Odluka o imenovanju mentora studenata III. godine Stručnog studija Poljoprivreda u ak.2015-2016.god.
814.77 kB
ODLUKA o omogućavanju upisa završenih studenata
102.11 kB
 
Datoteke uz članak:
Odluka o usvajanju studijskog programa Stručnog studija Poljoprivreda 2016/2017.
1.31 MB


Datoteke uz članak:
Odluka o participaciji redovitih i izvanrednih studenata u troškovima prve godine studija u ak. god. 2015./2016.
53.15 kB
Odluka o obaveznim terminima konzultacija i kolokvija za izvanredne studente stručnog studija Poljoprivreda
252.08 kB
Datoteke uz članak:
ODLUKA o cijeni ispisa
286.50 kB
ODLUKA o cijeni ponavljanja treće godine
291.16 kB
ODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse studenata VI. semestra
357.46 kB
ODLUKA o Modelu participacije redovitih i izvanrednih studenata u troškovima studija upisanih u I. godinu 2013-2014.
513.45 kB
ODLUKA o neodržavanju dodatnog ispitnog roka
270.96 kB
ODLUKA o obveznom ispunjavanju ankete kod postupka ispisa sa studija
303.72 kB
ODLUKA o predaji završnih radova studenata
360.68 kB
ODLUKA o stavljanju van snage Odluke SV od 24. rujna. 2012.
371.44 kB
ODLUKA o utvrđivanju uvjeta za upis studenata u I. godinu Stručnog studija Poljoprivreda u akad. 2014-2015.1
475.67 kB
ODLUKA o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenta upisanih u akad. 2006-2007.
347.74 kB
ODLUKA o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih 2008-2009.
326.51 kB
ODLUKA o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivrede studenata upisanih 2003-2004 i 2004-2005.
341.95 kB
ODLUKA ouvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. 2009-2010.
323.11 kB
Odluka o akademskom kalendaru nastave
669.61 kB
Odluka o ispunjavanju obraz.dodatnih aktivnosti
388.78 kB
Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija
43.64 kB
Odluka o obveznom dost.evidencije za str.praksu
390.92 kB
Odluka o osnivanju arhiva događanja
256.87 kB
Odluka o osnutku arhiva fotografija
349.27 kB
Odluka o uvjetima upisa 2010.- 2011.
110.06 kB
Odluka o uvjetima upisa 2011.-12.
85.37 kB
Odluka o uvjetima upisa 2012.-2013.
554.87 kB
Odluka o usvajanju Izvedbenog plana za ak 2014 -15
1.69 MB
Odluka o uvjetima završetka studenata upisanih u ak 2010 -11
753.96 kB
Odluka o imenovanju mentora I. god.
34.32 kB
Odluka o imenovanju mentora II. god.
389.68 kB
Odluka o imenovanju mentora III. god.
348.12 kB
ODLUKA o modelu participacije red. i izv.studenata
208.19 kB
Odluka o uvjetima završtka 2006-07
36.99 kB
Odluka o uvjetima završetka 2008-09
32.29 kB
Odluka o visini cijene-razl.godina
28.65 kB
Odluka o visini troškova promocije
28.12 kB
Odluka o uvjetima upisa 2015-16
243.05 kB
Odluka o neodržavanju dodatnog ispitnog roka
282.26 kB
Odluka o uvjetima završetka 2007-2008
411.53 kB
Odluka o cijeni programa naknadnog sl i polaganja kolegija nakon završetka studija
36.02 kB
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. 2007-2008. godini
512.75 kB
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. 2008-2009. godini
394.25 kB
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. 2009-2010. godini
98.11 kB
Odluka o uvjetima završetka Stručnog studija Poljoprivreda studenata upisanih u akad. 2011-2012. godini
107.72 kB
Odluka o visini troškova promocije studeata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima
211.56 kB