Datoteke uz članak:
OBRAZAC - Prijava teme MUP
383.00 kB
OBRAZAC - Prijava teme OEP
383.50 kB
Upute - Kako napisati specijalistički diplomski stručni rad
2.29 MB
Što sve treba donijeti u referadu prilikom prijave obrane specijalističkog diplomskog stručnog rada
147.63 kB
Odluka o visini naknade troškova provedbe postupka i obrane završnoga specijalističkog diplomskog stručnog rada
191.54 kB