Praktikum za bilinogojstvo raspolaže s 37 ha obradivih površina te s 3 ha trajnih pašnjaka i ispusta za stoku, kao i potrebnim objektima i mehanizacijom za potrebe biljne proizvodnje.

Djelatnosti Praktikuma za bilinogojstvo su:

-provođenje praktične nastave iz područja biljne proizvodnje predviđene studijskim programima Učilišta

-provođenje egzaktnih i demostracijskih pokusa iz područja biljne proizvodnje za potrebe stručnog i znanstvenog rada te stručnog usavršavanja nastavnika

-proizvodnja bilja i skladištenje poljoprivrednih proizvoda

-proizvodnja,selekcija i održavanje sjemena poljoprivrednih kultura i dorada

Struktura sjetve ovisi o hranidbenim potrebama stoke u Praktikumu za zootehniku i o vremenskim uvjetima te se iz godine u godinu mijenja. Šezdeset posto su livade i pregonski pašnjaci, a na preostalim površinama siju se različite kulture, kao što su pšenica, ječam, zob, tritikale, stočni grašak, kukuruz za zrno, kukuruz za silažu, suncokret, uljana repica , facelija, lupina, grahorica i neke druge .

Mehanizacija kojom raspolaže Praktikum je dostatna za svu biljnu proizvodnju. Praktikum koristi 5 traktora instalirane snage od 20 do 110 kW. Priključni strojevi i oruđa omogućavaju primjenu suvremene tehnologije proizvodnje poljoprivrednih kultura prisutnih u strukturi sjetve. Za potrebe postavljanja i provedbe pokusa Praktikum raspolaže odgovarajućim strojevima, kao što su sijačica i kombajn za male pokuse, selektor za doradu žitarica, preša za hladno prešanje ulja i sl.

 

U Praktikumu studenti prve godine obavljaju stručnu praksu i na kraju obavljene prakse izrađuju projektni zadatak podijeljeni u  grupe po vrstama poslova i kultura koje se siju na

površinama praktikuma prezentiraju projektne zadatke nastavnicima i svojim kolegama.

Radom Učilišnih praktikuma upravlja voditelj praktikuma.

Fotografije uz članak: