Praktikum za zootehniku čine objekti i oprema za stočarsku proizvodnju, proizvodne površine i stoka.

Radom Praktikuma upravlja voditelj učilišnih praktikuma. U upravljanju sudjeluje i Odbor za zootehniku kojeg čine nastavnici iz područja stočarske proizvodnje. Odbor utvrđuje konačan prijedlog plana stočarske proizvodnje, a u dogovoru s voditeljem Praktikuma utvrđuje i tehnologiju stočarske proizvodnje.

Djelatnosti Praktikuma su:

-          provođenje praktične nastave iz područja stočarske proizvodnje predviđene studijskim programima Učilišta

-          provođenje egzaktnih i demonstracijskih pokusa iz područja stočarske proizvodnje za potrebe stručnog i znanstveno-istraživačkog rada te stručnog usavršavanja nastavnika

-          uzgoj i selekcija stoke

-          usluge

U Praktikumu za zootehniku djeluju specijalizirani praktikumi:

-          Govedarski praktikum

-          Konjogojski praktikum

-          Peradarski praktikum

-          Ovčarski i kozarski praktikum

Govedarski praktikum uređen je i opremljen za uzgoj goveda u sustavu krava-tele. Zastupljene su pasmine Hereford i Simentalac s ciljem stvaranja nukleusa nekoliko rasplodnih linija i rodova visokovrijednih muških i ženskih grla pogodnih za daljnje rasplođivanje i dobivanje visokovrijednih potomaka pogodnih za uzgoj i proizvodnju goveđeg mesa u sustavu krava-tele.

U Konjogojskom praktikumu započeo je uzgoj Holstein konja u Hrvatskoj još 8. ožujka 1980. godine uvozom konja u Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (tadašnji naziv ,,Poljoprivredni institut Križevci,“). Tom prilikom uvezene su 4 bređe kobile iz 3 različite uzgojne linije, a iduće godine uvežene su još dvije kobile i pastuh. Godine 1987. uvezena su 2 mlada pastuha.  Proces udomaćivanja ove pasmine konja praćen je u okviru projekta u Poljoprivrednom institutu Križevci, a i na širem području Hrvatske. Staje u kojima su smješteni konji ujedno su i konjogojski praktikum u kojem studenti Visokog gospodarskog učilišta i učenici Srednje gospodarske škole Križevci obavljaju i praktičnu nastavu iz Stočarske grupacije kolegija. Konji iz ovog uzgoja tijekom svih ovih godina, kao životinjska vrsta, služe i kao materijal za izradu radova na međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima.

U Peradarskom praktikumu nalaze se kokoši različitih pasmina i kokoši nesilice. Praktikum raspolaže potrebnom opremom za držanje i uzgoj peradi, kao i inkubatorijem za inkubiranje jaja. Za potrebe proizvodnje smjese za perad koristi se vlastita mješaona s mlinom čekićarom i horizontalnom mješalicom kapaciteta 250 kg smjese.

U Praktikumu za ovčarstvo i kozarstvo drže se ovce najplodnije pasmine,  Romanovska i mesnata pasmina, Burske koze. Obje su pasmine pogodne za držanje u sustavu majka-mlado. U rasplodnim stadu je jedanaest ovaca i ovan te četiri koze i jarac. U praktikumu se drže i dvije  ovce i ovan pasmine Lička pramenka.
Fotografije uz članak: