Kontakti

 

Zgrada A - Milislava Demerca 1.

Broj telefona

e-mail

1. Dekan – Marijana Ivanek-Martinčić

048/271-118

dekan@vguk.hr

2. Tajnica dekana – Marina Posarić

048/681-597

uprava@vguk.hr

3. Uprava faks

048/682-790


4. Računovodstvo i financije – Štefica Pečarić

048/617-958

racunovodstvo@vguk.hr

5. Blagajna – Marina Topalović

048/617-959

mkelecic@vguk.hr

6. Knjižnica i čitaonica - Marina Vidović Krušić

048/617-960

knjiznica@vguk.hr

7. Slavica Tkalčević

048/617-976

stkalcevic@vguk.hr

                                 

               

                                   

Zgrada B - Milislava Demerca 4.                

Broj telefona

e-mail

1. Tajnica Učilišta i referada faks

048/279-189


2. Tajnica Učilišta - Vesna Bradarić

048/279-216

vbradaric@vguk.hr

3. Referada - Vesna Sokač

048/279-182

referada@vguk.hr

4. Tatjana Jelen- prodekanica

048/279-204

tjelen@vguk.hr

5. Vlado Kušec

048/279-190

vkusec@vguk.hr

6. Viši informatički referent - Andreas   Mađerić

048/279-196

amaderic@vguk.hr

7. Dušanka Gajdić                            

048/617-957

        dgajdic@vguk.hr    

8. Tomislava Peremin-Volf

048/617-941

tperemin@vguk.hr

9. Andrija Špoljar

048/617-942

aspoljar@vguk.hr

10. Sandra Kantar

048/617-943

skantar@vguk.hr

11. Renata Erhatić

048/617-944

rerhatic@vguk.hr

12. Kristina Svržnjak- pročelnica odjela za specijalističke studije

048/617-945

ksvrznjak@vguk.hr

13. Dražen Čuklić

048/617-946

dcuklic@vguk.hr

14. Miomir Stojnović

048/617-947

mstojnovic@vguk.hr

15. Marijana Ivanek-Martinčić- dekanica

048/617-948

mivanek@vguk.hr

16. Nada Dadaček

048/617-949

ndadacek@vguk.hr

17. Krunoslav Škrlec

048/617-950

kskrlec@vguk.hr

18. Marcela-Andreata Koren- pročelnica odjela za stručne studije

048/617-951

mkoren@vguk.hr

19. Zvjezdana Augustinović

048/617-952

zaugustinovic@vguk.hr

20. Renata Husinec

048/617-953

rhusinec@vguk.hr

21. Siniša Srečec

048/617-954

ssrecec@vguk.hr

22. Vesna Samobor

048/617-955

vsamobor@vguk.hr

23. Lidija Firšt-Godek

048/617-956

lfirst@vguk.hr

Zgrada C - Milislava Demerca 10.

Broj telefona

e-mail
Agrokemijsko pedološki i vinarski laboratorij 048/279-199

1. Jasna Lepčić

048/279-199

 jlepcic@vguk.hr

2. Mirjana Mužić

048/279-199

 mmuzic@vguk.hr

3. Ivka Kvaternjak

048/617-964

   ikvaternjak@vguk.hr

4. Dejan Marenčić                       

048/617-965

    dmarencic@vguk.hr

5. Dragutin Kamenjak                   

048/617-940

dkamenjak@vguk.hr

6. Sonja Rajić-Bistrović                   

048/617-962

sbistrovic@vguk.hr

Zgrada D - Ratarna 28.

Broj telefona  e-mail 
Sjemenarski labolatorij faks  048/270-281 

1. Sjemenarski labolatorij – Dijana Horvat      

048/279-280

  dhorvat@vguk.hr

2. Tatjana Tušek               

048/279-209

   ttusek@vguk.hr

3. Marijana Vrbančić          

048/617-975

    mvrbancic@vguk.hr

4. Đurica Kalember

048/617-966

   dkalember@vguk.hr

5. Vedran Nervo               

048/617-975

vnervo@vguk.hr  

6. Valentina Papić

048/617-968

vpapic@vguk.hr

7. Silvije Jerčinović

048/617-969

sjercinovic@vguk.hr

8. Božica Katalenić

048/617-970

bkatalenic@vguk.hr

9. Dragutin Žibrin

048/617-971

dzibrin@vguk.hr

10. Damir Alagić

048/617-972

dalagic@vguk.hr

11. Marija Meštrović

048/617-973

mmestrovic@vguk.hr

12. Dragutin Samobor

048/617-974

dsamobor@vguk.hr