07.07.2017

UVJETI UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA U AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

UVJETI UPISA STUDENATA PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA POLJOPRIVREDA

U VIŠE GODINE STUDIJA U AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

 (odnose se i na studente koji ponavljaju godinu)

 

Za upis u drugu godinu studija student/ica treba položiti predmete u ukupnoj vrijednosti minimalno 42 ECTS boda. Obavezno treba položiti uvjetne predmete: Primijenjena kemija, Pedologija, Osnove zootehnike i Osnove bilinogojstva. Uz navedene uvjetne predmete student/ica treba još položiti i predmete s prve godine studija kako bi sakupio/la minimalno 42 ECTS boda.

Za upis u treću godinu studija student/ica treba položiti SVE ispite iz prve godine studija (60 ECTS bodova) te iz druge godine položiti uvjetne predmete (ovisno o smjeru) i još treba položiti predmete s druge godine kako bi sakupio minimalno 42 ECTS boda, odnosno ukupno treba sakupiti minimalno 102 ECTS boda.

Na smjeru BILINOGOJSTVO student/ica treba imati položene SVE ispite iz prve godine (60 ECTS bodova) i uvjetne predmete: Hranidba bilja i Osnove zaštite bilja. Uz navedene uvjetne predmete student/ica treba položiti i predmete s druge godine studija kako bi sakupio/la minimalno 42 ECTS boda (60+42=102 ECTS boda).

Na smjeru MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI student/ica treba imati položene SVE ispite iz prve godine (60 ECTS bodova) i uvjetne predmete: Krmno bilje i travnjaštvo i Marketing. Uz navedene uvjetne predmete student/ica treba položiti i predmete s druge godine studija kako bi sakupio/la minimalno 42 ECTS boda (60+42=102 ECTS boda).

Na smjeru ZOOTEHNIKA student/ica treba imati položene SVE ispite iz prve godine (60 ECTS boda) i uvjetne predmete: Anatomija i fiziologija stoke i Hranidba stoke. Uz navedene uvjetne predmete student/ica treba položiti i predmete s druge godine studija kako bi sakupio/la minimalno 42 ECTS boda (60+42=102 ECTS boda).

Redoviti studenti treće godine preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda koji do 30. rujna 2018. ne završe studij (tj. ne ostvare 180 ECTS bodova i ne obrane završni rad) dužni su upisati ponavljanje treće godine.

Izvanredni studenti treće godine preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda koji do 30. studenoga 2018. ne završe studij (tj. ne ostvare 180 ECTS bodova, i ne obrane završni rad) dužni su upisati ponavljanje treće godine.

Napomena: NEMA DODATNOG (DEKANSKOG) ROKA 

UPISI U AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

*za redovite studente

*za izvanredne studente

17. - 28. 9. 2018.

od 8,00-11,00 sati

19. - 30. 11. 2018.

od 8,00 – 11,00 sati

Troškovi upisa iznose 150,00 kn za sve studente.

Redoviti studenti plaćuju 30,00 kn obavezno osiguranje.

Uplatu je potrebno izvršiti na  žiro račun Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

broj HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB studenta)

 


 

                                                                                PRODEKANICA ZA NASTAVU I STUDENTE

                                                                                      Dr. sc. Tatjana Jelen, prof. v. š., v. r.