Datoteke uz članak:
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 16. studeni 2017.
1.94 MB
Pravilnik o specijalističkim diplomskim stručnim studijima vguk 26.09.2018.
718.96 kB
Odluka o modelu participacije redovitih studenata preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda u troškovima studija u ak. god. 2018.19.
370.11 kB
Obrasci za popunjavanje
74.99 kB
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Stručnog vijeća 2017
409.27 kB
Odluka i imenovanju Uređivačkog odbora mrežnih stranica VGUK
649.07 kB
Izmjene Pravilnika o radu VGUK
297.33 kB
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ustroju rada i ustrojstvu radnih mjesta u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
754.00 kB

Datoteke uz članak:
Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
1.01 MB
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA
7.27 MB
Odluka o obaveznom provođenju postupka izbora i reizbora u naslovna nastavna zvanja
752.66 kB
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima
2.46 MB
Procisceni tekst Pravilnika o kvaliteti 2016.
779.67 kB
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
1.77 MB
ODLUKA o omogućavanju upisa završenih studenata
102.11 kB
Odluka o modelu participacije 2018
576.35 kB
 
Datoteke uz članak:
STATUT VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
1.72 MB
PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE VGUK
1.61 MB
PRAVILNIK O STRUČNIM STUDIJIMA VGUK
399.86 kB
ODLUKA o utvrđivanju procedure jednostavne nabave roba i usluga-2017.
978.42 kB
ODLUKA o načinu provedbe postupka ponovnog izbora nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto u VGUK
434.51 kB
Dostava završnih radova - veleučilišta visoke škole
259.96 kB
Pravilnik o nagrađivanju studenata
418.46 kB
PRAVILNIK O FINANCIRANJU STUDENTSKOG ZBORA
342.35 kB
PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOJ DIPLOMSKOJ STRUČNOJ PRAKSI
294.85 kB
Odluka o cijeni održavanja izobrazbe
363.16 kB
Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o razlikovnom stručnom studiju
387.96 kB
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnim studijima
306.08 kB
Odluka o utvrđivanju visine naknade za izdavanje potvrde
365.97 kB
Odluka o utvrđivanju visine naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma
347.67 kB
Odluka o visini stanovanja u Studenskoj kući VGUK
404.49 kB
Strateški program znanstvenog rada + recenzija
1.50 MB
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stanovanje u Studentskoj kući VGUK.
1.23 MB
PRAVILNIK O RADU VGUK 2016
1.93 MB
KUĆNI RED Studentske kuće VGUK.
680.17 kB
PRAVILNIK O USTROJU RADA I USTROJSTVU RADNIH MJESTA U VGUK
373.03 kB
ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o razlikovnom stručnom studiju VGUK
814.47 kB
PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE
253.74 kB
ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnim studijima VGUK
785.87 kB
PROČIŠĆENI TEKST-PRAVILNIK O STRUČNIM STUDIJIMA 2016
348.71 kB
PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI U VGUK
665.76 kB
ETIČKI KODEKS
953.28 kB
PRAVILNIK O UNUTARNJEM SUSTAVU OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE
690.87 kB
PRAVILNIK O ODGOVARAJUĆIM STRUČNIM NAZIVIMA I IZDAVANJU POTVRDE O ODGOVARAJUĆEM STRUČNOM NAZIVU STEČENOM NA VGUK
332.15 kB
PRAVILNIK O RAZLIKOVNOM STRUČNOM STUDIJU
123.01 kB
STATUT STUDENTSKOG ZBORA VGUK
584.87 kB
PRAVILNIK O IZBORNOM POSTUPKU ZA STUDENTSKI ZBOR
804.95 kB
PRAVILNIK O RADU I FUNKCIONIRANJU UČILIŠNIH PRAKTIKUMA
152.53 kB
Poslovnik o radu Stručnog vijeća VGUK
317.42 kB
PRAVILNIK O ŠKOLOVANJU RADNIKA VGUK
369.00 kB
PRAVILNIK ZA KORIŠTENJE OSOBNIH RAČUNALA
142.14 kB
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U VGUK
248.44 kB
PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA U VGUK
356.80 kB
Procedura za informacijsko održavanje AAI imenika na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
230.04 kB
ODLUKA o Modelu participacije redovitih i izvanrednih studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2016/2017
462.93 kB