Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

 

Naziv projekta: Inovativni model destinacijskog menadžmenta za nekonvencionalni turizam u Hrvatskoj (ruralni turizam) i Mađarskoj (zdravstveni turizam)

Akronim: Model DM za zdravstveni i ruralni turizam

Broj projekta:  HUHR/1101/2.1.3/0006

Glavni korisnik: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  (VGUK)

Projektni partner: Sveučilište Pannonia (Mađarska)

 

Trajanje projekta: 16 mjeseci (1. II. 2013. – 31. V. 2014.)

 

Ukupni proračun projekta: 225.614,78 eura

                                     VGUK: 112.144,78 eura

           Sveučilište Pannonia: 113,470,00 eura

 

  Sredstva EU: 191.772,56 eura

  Sufinanciranje (15%)

                                       VGUK: 16.821,72 eura

             Sveučilište Pannonia: 17.020,50 eura


http://www.health-and-rural-tourism.eu

 

Fotografije uz članak: