Osoblje
Dr.sc. Damir Alagić
Profesor visoke škole
Dr.sc. Marcela Andreata-Koren
Profesor visoke škole
Dr. sc. Zvjezdana Augustinović
Profesor visoke škole
prof. Marijan Čančarević
Predavač-vanjski suradnik
Dr.sc. Dražen Čuklić
Profesor visoke škole
dr.sc. Anton Devčić
Predavač-vanjski suradnik
Dr.sc. Renata Erhatić
Viši predavač
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek
Viši predavač
Ivan Gelemanović, prof.
Viši predavač
Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić
Profesor visoke škole - Dekan
Dr.sc. Tatjana Jelen
Profesor visoke škole
dr.sc. Siniša Jelovčan
Vanjski suradnik
Mr.sc. Đurica Kalember
Viši predavač
Dr. sc. Sandra Kantar
Viši predavač
Mr.sc. Vlado Kušec
Viši predavač
Dr.sc. Ivka Kvaternjak
Profesor visoke škole
Prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić
Predavač-vanjski suradnik
dr.sc. Ružica Lončarić
Predavač-vanjski suradnik
Mr.sc. Vlasta Mandić
Viši predavač
Dr.sc. Dejan Marenčić
Profesor visoke škole
Dr.sc. Vinko Pintić
Profesor visoke škole
Marina Posarić, bacc. ing. agr.
Tajnica dekana i voditeljica odsjeka općih i kadrovskih poslova
Dr. sc. Vesna Samobor
Profesor visoke škole
Dr.sc. Krunoslav Škrlec
Profesor visoke škole
Vesna Sokač, bacc. ing. agr.
Referentica za studentska pitanja
dr.sc Marko Šostar
Predavač-vanjski suradnik
Dr.sc. Andrija Špoljar
Profesor visoke škole
Dr.sc. Siniša Srečec
Profesor visoke škole
Mr.sc. Miomir Stojnović
Viši predavač
dr.sc. Brankica Svitlica
Predavač-vanjski suradnik
Dr.sc. Kristina Svržnjak
Profesor visoke škole
Edita Tolušić, univ.spec.admin.publ.
Predavač-vanjski suradnik
Dr.sc. Tatjana Tušek
Profesor visoke škole
mr.sc. Damir Vuk
Predavač-vanjski suradnik
Dr.sc. Marija Vukobratović
Profesor visoke škole
Dragutin Žibrin, dipl. ing.
Stručni suradnik I