Popis ispitnih rokova
Profesor Kolegij Kolokvij Ispit Napomena
Dr.sc. Damir Alagić Animalna higijena, etologija i ekologija

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
6.2.2019.
21.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
8.5.2019.


Dr.sc. Damir Alagić Higijena, etologija i ekologija na farmi

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
6.2.2019.
21.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
8.5.2019.


Dr.sc. Damir Alagić Konjogojstvo

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
6.2.2019.
21.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
8.5.2019.



Dr.sc. Damir Alagić Lovstvo i kinologija

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
6.2.2019.
21.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
8.5.2019.



Dr.sc. Damir Alagić Promet stokom i animalnim proizvodima

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
6.2.2019.
21.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
8.5.2019.



Dr.sc. Damir Alagić Higijena smještaja, dobrobit i sustavi držanja životinja

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
6.2.2019.
21.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
8.5.2019.



Dr.sc. Marcela Andreata-Koren Krmno bilje i travnjaštvo

Početak ispita u 13,15 sati
6.2.2019.

20.2.2019. u 10,00 sati
19.3.2019.u 13,15 sati
16.4.2019.u 13,15 sati
14.5.2019.u 13,15 sati


Dr.sc. Marcela Andreata-Koren Specijalistička stručna praksa OEP

21.3.2019.
19.4.2019.

Rokovi za predaju dokumenata kao i točno vrijeme i mjesto obrane prakse objavljuju se na stranici vguk.hr/studiji/spec.dipl.str.studiji/spec.praksa


Dr.sc. Marcela Andreata-Koren Održiva i ekološka proizvodnja i tehnologija krme

Početak ispita u 13,15 sati
6.2.2019.

20.2.2019. u 10,00 sati
19.3.2019.u 13,15 sati
16.4.2019.u 13,15 sati
14.5.2019.u 13,15 sati


dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr. sc. Zvjezdana Augustinović Uzgoj industrijskog bilja  

Početak ispita  u 13,15 sati
5.2.2019.
26.2.2019.
19.3.2019.
16.4.2019.
14.5.2019.

 
Dr. sc. Zvjezdana Augustinović Osnove ekologije s agroklimatologijom  

Početak ispita  u 13,15 sati
5.2.2019.
26.2.2019.
19.3.2019.
16.4.2019.
14.5.2019.

 
Dr. sc. Zvjezdana Augustinović Održivi ravzoj u poljoprivredi

Početak ispita  u 13,15 sati
5.2.2019.
26.2.2019.
19.3.2019.
16.4.2019.
14.5.2019.

prof. Marijan Čančarević Matematika i primjena informatike u poljoprivredi

 

 
Dr.sc. Dražen Čuklić Uzgoj goveda  

Početak ispita u 13,00 sati:
6.2.2019.
20.2.2019.- odgađa se za 21.2.2019. u 10,00 sati zbog službenog puta
20.3.2019.
17.4.2019.
8.5.2019.


 
Dr.sc. Dražen Čuklić Mljekarstvo i sirarstvo  

Početak ispita u 13,00 sati:
6.2.2019.
20.2.2019. -odgađa se za 21.2.2019. u 10,00 sati zbog službenog puta
20.3.2019.
17.4.2019.
8.5.2019.

 
Dr.sc. Dražen Čuklić Održiva i ekološka govedarska proizvodnja mesa i mlijeka

Početak ispita u 13,00 sati:
6.2.2019.
20.2.2019. -odgađa se za 21.2.2019. u 10,00 sati zbog službenog puta
20.3.2019.
17.4.2019.
8.5.2019.

Najava ispita na e-mail predmetnog nastavnika
Nada Dadaček, dipl. ing. Osnove bilinogojstva  

Početak ispita  u 13,15 sati
5.2.2019.
26.2.2019.
19.3.2019.
16.4.2019.
14.5.2019.

 
dr.sc. Anton Devčić Ekonomika poljoprivrednog poduzeća

9.2.2019. u 17,30 sati
6.4.2019. u 16,00 sati

Tri dana prije ispita javiti se na e-mail predmetnom nastavniku zbog pripreme pismenih ispita.
Dr.sc. Renata Erhatić Ljekovito i aromatično bilje



Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.

Dr.sc. Renata Erhatić Aromatsko, ljekovito i ukrasno bilje  

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.



 
Dr.sc. Renata Erhatić Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u održivoj i ekološkoj proizvodnji

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.

Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Organizacija proizvodnje u bilinogojstvu   Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
19.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.


Navedeni ispitni rok vrijedi za modul:
Organizacija proizvodnje i kalkulacije u biinogojstvu
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Organizacija proizvodnje i kalkulacije u zootehnici  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
19.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

 
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Troškovi i kalkulacije u bilinogojstvu  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
19.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

 
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Troškovi i kalkulacije  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
19.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

Navedeni ispitni rok vrijedi za modul:
Troškovi i kalkulacije farme
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Troškovi i kalkulacije farme   Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
19.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.


 
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Troškovi i kalkulacije u stočarstvu i ratarstvu  

Početak ispita u 13,30 sati
12.2.2019.
22.2.2019.
12.3.2019.
7.5.2019.

Najaviti dolazak na uispit na e-mail predmetnog nastavnika
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Troškovi i kalkulacije u povrćarstvu

Početak ispita u 13,30 sati
12.2.2019.
22.2.2019.
12.3.2019.
7.5.2019.

Najava dolaska na ispit na e-mail predmetnog nastavnika.
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Troškovi i kalkulacije u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu

Početak ispita u 13,30 sati
12.2.2019.
22.2.2019.
12.3.2019.
7.5.2019.

Dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Mr.sc. Lidija Firšt-Godek Tržište i marketing proizvoda održive i ekološke poljoprivrede  

Početak ispita u 13,30 sati
12.2.2019.
22.2.2019.
12.3.2019.
7.5.2019.

Najaviti dolazak na uispit na e-mail predmetnog nastavnika
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Trgovinska politika  

Početak ispita u 13,00 sati:
12.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

 
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Tržište i distribucija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda  

Početak ispita u 13,00 sati:
12.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

 
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Upravljanje kvalitetom u poljoprivrednoj proizvodnji - stručni studij  

Početak ispita u 13,00 sati:
12.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.


 
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Specijalistička stručna praksa MUP

21.3.2019.
18.4.2019.

Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Računovodstvo poljoprivrednih poduzetnika

Početak ispita u 13,00 sati:
12.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

Najava ispita na e-mail predmetnog nastavnika
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Analiza financijskih izvještaja

Početak ispita u 13,00 sati:
12.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.

Najava ispita na e-mail predmetnog nastavnika
Dušanka Gajdić, univ.spec.oec. Upravljanje kvalitetom u poljoprivrednoj proizvodnji (spec.)

Početak ispita u 13,00 sati:
12.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
9.4.2019.
7.5.2019.


Najava dolaska na ispit na e-mail predmetnog nastavnika.
dr.sc. Dijana Horvat Ukrasno bilje i oblikovanje vrtova  

Početak ispita u 13,00  sati
13.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.

 
Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić Integrirana zaštita bilja

Početak ispita u 13,15 sati
12.2.2019.
26.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.


 

Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić Štetnici i štetne tvari stočne hrane

Početak ispita u 13,15 sati
12.2.2019.
26.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.


 


Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić Integrirana zaštita ratarskih i povrćarskih kultura

Početak ispita u 13,15 sati
12.2.2019.
26.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.


Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić Hranidba i metode zaštite bilja

Početak ispita u 13,15 sati
12.2.2019.
26.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.



Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić Osnove zaštite bilja

Početak ispita u 13,15 sati
12.2.2019.
26.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.


 

Dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić Ekološki prihvatljive metode zaštite bilja

Početak ispita u 13,15 sati
12.2.2019.
26.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.


Dr.sc. Tatjana Jelen Sitno stočarstvo: Svinjogojstvo, Ovčarstvo, Kozarstvo

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.

Uvjet za polaganje ispita - položen kolegij Hranidba stoke
Studenti trabaju pratiti obavijesti vezane za navedeni ispit ili se javiti telefonom.
Dr.sc. Tatjana Jelen Ovčarstvo i kozarstvo

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.




Dr.sc. Tatjana Jelen Uzgoj svinja

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.



Dr.sc. Tatjana Jelen Svinjogosjtvo

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.



Dr.sc. Tatjana Jelen Održivi i ekološki pristup u ovčarstvu i kozarstvu

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.



Dr.sc. Tatjana Jelen Ekološko svinjogojstvo i alternativni proizvodi peradarstva

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.



Dr.sc. Tatjana Jelen Zootehnika

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.



Dr. sc. Silvije Jerčinović Marketing  

12.2.2019. u 10,00 h
16.2.2019. u 10,00 h

13.3.2019. u 13,00 h
4.4.2019. u 13,00 h
15.5.2019. u 13,00 h
12.6.2019. u 13,00 h

 Dolazak na ispit prethodno najaviti mailom.
Dr. sc. Silvije Jerčinović Poduzetništvo u poljoprivredi

12.2.2019. u 10,00 h
16.2.2019. u 10,00 h

13.3.2019. u 13,00 h
4.4.2019. u 13,00 h
15.5.2019. u 13,00 h
12.6.2019. u 13,00 h


Dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr. sc. Silvije Jerčinović Marketing u poljoprivredi

12.2.2019. u 10,00 h
16.2.2019. u 10,00 h

13.3.2019. u 13,00 h
4.4.2019. u 13,00 h
15.5.2019. u 13,00 h
12.6.2019. u 13,00 h


Dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr. sc. Silvije Jerčinović Metode istraživanja tržišta

12.2.2019. u 10,00 h
16.2.2019. u 10,00 h

13.3.2019. u 13,00 h
4.4.2019. u 13,00 h
15.5.2019. u 13,00 h
12.6.2019. u 13,00 h


Dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr. sc. Silvije Jerčinović Oblici financiranja u poljoprivredi

12.2.2019. u 10,00 h
16.2.2019. u 10,00 h

13.3.2019. u 13,00 h
4.4.2019. u 13,00 h
15.5.2019. u 13,00 h
12.6.2019. u 13,00 h


Mr.sc. Đurica Kalember Ribarstvo i zaštita voda  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
19.2.2019.
12.3.2019.
16.4.2019.
14.5.2019.

 



Mr.sc. Đurica Kalember Osnove zootehnike

Početak ispita  u 13,00 sati
6.2.2019.
20.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.

Mr.sc. Đurica Kalember Zootehnika

Početak ispita  u 13,00 sati
6.2.2019.
20.2.2019.
13.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.


Dragutin Kamenjak, dipl. ing. Osnove poljoprivredne ekonomike

Početak ispita u 13,00 sati
6.2.2019.
26.2.2019.
14.3.2019.
18.4.2019.
16.5.2019.

Usmeni dio ispita za kandidate koji su zadovoljili na pismenom dijelu ispita održati će se prema dogovoru s predmetnim nastavnikom, ovisno o broju kandidata.

Ispit se održava u zgradi "C" - na katu predavaonica C 23 ili C 24 ovisno o broju kandidata.
Prije izlaska na ispit mora biti predan i ocijenjen integrirani zadatak iz modula iz kojeg se polaže ispit (uvjet izlaska na ispit)
Dragutin Kamenjak, dipl. ing. Vinogradarstvo i vinarstvo  

Početak ispita u 13,00 sati
6.2.2019.
26.2.2019.
14.3.2019.
18.4.2019.
16.5.2019.

I Ispit se  održava u zgradi C, predavaonica C23 ili C24 ovisno o braoju kandidata. Prije izlaska na ipsit mora biti predan i ocijenjen integrirani zadatak iz modula iz kojeg se polaže ispit (uvjet izlaska na ispit)
Dragutin Kamenjak, dipl. ing. Voćarstvo  

Početak ispita u 13,00 sati
6.2.2019.
26.2.2019.
14.3.2019.
18.4.2019.
16.5.2019.


 Ispit se  održava u zgradi C, predavaonica C23 ili C24 ovisno o braoju kandidata. Prije izlaska na ipsit mora biti predan i ocijenjen integrirani zadatak iz modula iz kojeg se polaže ispit (uvjet izlaska na ispit)
Dragutin Kamenjak, dipl. ing. Integrirana i ekološka proizvodnja voća i vinove loze

Početak ispita u 13,00 sati
6.2.2019.
26.2.2019.
14.3.2019.
18.4.2019.
16.5.2019.


Dr. sc. Sandra Kantar Agrarna sociologija i bioetika  

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.

 
Dr. sc. Sandra Kantar Osnove poslovne etike  

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
15.5.2019.

 
Mr.sc. Vlado Kušec Mehanizacija u bilinogojstvu  

Početak ispita u 13,00 h
4.2.2019.
18.2.2019.
4.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.

 
Dr.sc. Ivka Kvaternjak Gospodarenje organskim otpadom farme   Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
14.3.2019.
10.4.2019.
15.5.2019.

 
Dr.sc. Ivka Kvaternjak Hranidba bilja

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
14.3.2019.
10.4.2019.
15.5.2019.

Dr.sc. Ivka Kvaternjak Konzervacijska poljoprivreda  

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
14.3.2019.
10.4.2019.
15.5.2019.

 
Dr.sc. Ivka Kvaternjak Ekološka poljoprivreda

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
14.3.2019.
10.4.2019.
15.5.2019.

Dr.sc. Ivka Kvaternjak Proizvodnja i korištenje gnojiva u održivoj i ekološkoj poljoprivredi

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
14.3.2019.
10.4.2019.
15.5.2019.

Dr.sc. Ivka Kvaternjak Analize tla i gnojidba

Početak ispita u 13,15 h
23.1.2019.
13.2.2019.
27.2.2019.
14.3.2019.
10.4.2019.
15.5.2019.

Prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić Komunikacijske vještine  

7.3.2019. u 14,30 sati

 
Dr.sc. Dejan Marenčić Hranidba preživača  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
11.3.2019.
8.4.2019.
13.5.2019.



Uvjet za polaganje ispita - položen ispit iz "Hranidbe stoke"
Dr.sc. Dejan Marenčić Hranidba stoke  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
11.3.2019.
8.4.2019.
13.5.2019.

 
Marija Meštrović, dipl. ing. Uzgoj peradi  

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.

 
Marija Meštrović, dipl. ing. Peradarstvo  

Početak ispita u 13,15 h
6.2.2019.
27.2.2019.
20.3.2019.
17.4.2019.
22.5.2019.


 
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi Njemački jezik  

Početak ispita u 13,00 sati
21.1.2019.
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
5.4.2019.
13.5.2019.

 
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi Poslovni jezik - njemački (stručni studij)  

Početak ispita u 13,00 sati
21.1.2019.
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
5.4.2019.
13.5.2019.

 
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi Poslovni njemački jezik

Početak ispita u 13,00 sati
21.1.2019.
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
5.4.2019.
13.5.2019.

Dolazak na ispit  najaviti tri dana prije ispita na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi Poslovni jezik - engleski (stručni studij)  

Početak ispita u 13,00 sati
21.1.2019.
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
5.4.2019.
13.5.2019.

 
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi Engleski jezik  

Početak ispita u 13,00 sati
21.1.2019.
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
5.4.2019.
13.5.2019.

 
Dr.sc. Valentina Papić Bogadi Poslovni engleski jezik

Početak ispita u 13,00 sati
21.1.2019.
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
5.4.2019.
13.5.2019.

Dolazak na uispit najaviti tri dana prije ispita na e-mail predmetnog nastavnika.
Mr.sc. Tomislava Peremin-Volf Uzgoj povrća  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
25.3.2019.
29.4.2019.
27.5.2019.

 
Mr.sc. Tomislava Peremin-Volf Proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
25.3.2019.
29.4.2019.
27.5.2019.


 
Mr.sc. Tomislava Peremin-Volf Integrirano i ekološko povrćarstvo  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
25.3.2019.
29.4.2019.
27.5.2019.


Dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Vinko Pintić Zootehnika u održivoj i ekološkoj poljoprivredi


Dr.sc. Vinko Pintić Odabrana poglavlja iz hranidbe stoke  

16.2.2019. u 14,00 sati
13.4.2019. u 14,00 sati

Prijave  min. 48 sati prije objavljenog roka na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Vinko Pintić Zootehnika

16.2.2019. u 15,00 sati
13.4.2019. u 15,00 sati

Prijave namjanje 48 sati prije roka na e-mail predmetnog nastavnika.
Sonja Rajić-Bistrović, mag.educ.chem. Primijenjena kemija

​Početak ispita u 13,15 h
5.2.2019.
19.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
3.5.2019.

Sonja Rajić-Bistrović, mag.educ.chem. Agrokemija

Početak ispita u 13,15 h
5.2.2019.
19.2.2019.
13.3.2019.
3.4.2019.
3.5.2019.

Dr. sc. Vesna Samobor Proizvodnja i dorada sjemena    Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
25.2.2019.
13.3.2019.
10.4.2019.
8.5.2019.

 Uvjet za polaganje ispita  Proizvodnja i dorada sjemena od akad. god. 2018./2019.
je odslušan i položen ispit iz Osnova genetike i oplemenjivanja bilja

Dr. sc. Vesna Samobor Žitarice  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
25.2.2019.
13.3.2019.
10.4.2019.
8.5.2019.


 
Dr. sc. Vesna Samobor Zrnate mahunarke  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
25.2.2019.
13.3.2019.
10.4.2019.
8.5.2019.

 
Dr. sc. Vesna Samobor Održiva i ekološka proizvodnja sjemenskog i sadnog materijala  Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
25.2.2019.
13.3.2019.
10.4.2019.
8.5.2019.

Najaviti dolazak na ispit na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr. sc. Vesna Samobor Osnove genetike i oplemenjivanje bilja Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
25.2.2019.
13.3.2019.
10.4.2019.
8.5.2019.
Dr. sc. Vesna Samobor Proizvodnja ratarskih kultura u održivoj i ekološkoj poljoprivredi  

Početak ispita u 13,00 sati
5.2.2019.
25.2.2019.
13.3.2019.
10.4.2019.
8.5.2019.

Najaviti dolazak na ispit na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Krunoslav Škrlec Matematika i primjena informatike u poljoprivredi  

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.

 
Dr.sc. Krunoslav Škrlec Osnove menadžmenta u poljoprivredi -specijslistički dipl.str.st-

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.


Dr.sc. Krunoslav Škrlec Kvantitativne metode za menadžment u poljoprivredi

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.


Dolazak na ispit najaviti 48 sati prije ispita na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Krunoslav Škrlec Poslovno odlučivanje

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.


Dolazak na ispit najaviti 48 sati prije ispita na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Krunoslav Škrlec Projektni menadžment

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.


Dolazak na ispit najaviti 48 sati prije ispita na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Krunoslav Škrlec Primjena matematike i informtike u poljoprivredi

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.


Dr.sc. Krunoslav Škrlec Poduzetništvo u poljoprivredi - predd.str.studij

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.


Dr.sc. Krunoslav Škrlec Informacijske tehnologije u poljoprivredi

Početak ispita u 13,00 sati
24.1.2019.
14.2.2019.
28.2.2019.
28.3.2019.
18.4.2019.
23.5.2019.

Najaviti ispit 48 sati prije na e-mail predmetnog nastavnika.
dr.sc Marko Šostar Poslovne financije 15.6.2018. u 16,00s ati
Najaviti dolazak na ispit 48 sati prije  roka na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Andrija Špoljar Zaštita tla  

Početak ispita u 13,15 h
7.2.2019.
21.2.2019.
14.3.2019.
11.4.2019.
9.5.2019.

 Potvrđenu prijavnicu donijeti sa sobom na ispit (za studente prijašnjih godina kojima se ne upisuju ocjene preko ISVU sustava)
Dr.sc. Andrija Špoljar Pedologija  

Početak ispita u 13,15 h
7.2.2019.
21.2.2019.
14.3.2019.
11.4.2019.
9.5.2019.


 
Dr.sc. Andrija Špoljar Poljoprivredne melioracije i zaštita tla  

Početak ispita u 13,15 h
7.2.2019.
21.2.2019.
14.3.2019.
11.4.2019.
9.5.2019.


 
Dr.sc. Andrija Špoljar Analize tla i gnojidba  

Početak ispita u 13,15 h
7.2.2019.
21.2.2019.
14.3.2019.
11.4.2019.
9.5.2019.



 
Dr.sc. Siniša Srečec Skladištenje i upravljanja kvalitetom poljoprivrednih proizvoda

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.

Dr.sc. Siniša Srečec Poljoprivredna botanika  

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.


 
Dr.sc. Siniša Srečec Hmeljarstvo i upravljanje kvalitetom  

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.

 
Dr.sc. Siniša Srečec Hmeljarstvo i bobičasto voće   Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.
 
Dr.sc. Siniša Srečec Upravljanje kvalitetom poljoprivrednih proizvoda  

Početak ispita u 13,00 sati
23.1.2019.
4.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
15.4.2019.
13.5.2019.

 
Mr.sc. Miomir Stojnović Osnove poljoprivrednog strojarstva  

8.2.2019. u 9,00 h
21.2.2019. u 9,00 h
7.3.2019. u 13,00 h
11.4.2019. u 13,00 h
16.5.2019. u 13,00 h

 
Mr.sc. Miomir Stojnović Strojevi i uređaji u stočarstvu  

8.2.2019. u 9,00 h
21.2.2019. u 9,00 h
7.3.2019. u 13,00 h
11.4.2019. u 13,00 h
16.5.2019. u 13,00 h

 
Mr.sc. Miomir Stojnović Mehanizacija i automatizacija farme  

8.2.2019. u 9,00 h
21.2.2019. u 9,00 h
7.3.2019. u 13,00 h
11.4.2019. u 13,00 h
16.5.2019. u 13,00 h

 
Mr.sc. Miomir Stojnović Eksploatacija i održavanje strojeva farme  

8.2.2019. u 9,00 h
21.2.2019. u 9,00 h
7.3.2019. u 13,00 h
11.4.2019. u 13,00 h
16.5.2019. u 13,00 h

 
Mr.sc. Miomir Stojnović Graditeljstvo u zootehnici  

8.2.2019. u 9,00 h
21.2.2019. u 9,00 h
7.3.2019. u 13,00 h
11.4.2019. u 13,00 h
16.5.2019. u 13,00 h

 
Mr.sc. Miomir Stojnović Mehanizacija u održivoj i ekološkoj poljoprivredi

8.2.2019. u 9,00 h
21.2.2019. u 9,00 h
7.3.2019. u 13,00 h
11.4.2019. u 13,00 h
16.5.2019. u 13,00 h

Najaviti ispit na e-mail predmetnog nastvnika
dr.sc. Brankica Svitlica Integrirana i ekološka proizvodnja voća i vinove loze

Početak ispita u 13,00 sati
6.2.2019.
26.2.2019.
14.3.2019.
18.4.2019.
16.5.2019.

Najaviti dolazak na ispit na e-mail predmetnog nastavnika  dkamenjak@vguk.hr; bsvitlica@vup.hr
Dr.sc. Kristina Svržnjak Agrarna politika  

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.


Dr.sc. Kristina Svržnjak Osnove menadžmenta u poljoprivredi

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.

Dr.sc. Kristina Svržnjak Ruralni razvoj  

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.



Dr.sc. Kristina Svržnjak Ruralni razvoj (specijalistički dipl.str.studij)

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.

Dr.sc. Kristina Svržnjak Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.

Dr.sc. Kristina Svržnjak Ruralni turizam  

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.

 
Dr.sc. Kristina Svržnjak Marketing i menadžment u poljoprivredi

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.

Dr.sc. Kristina Svržnjak Ekonomika poljoprivrede (Spec.dipl.str.studij)

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.

 
Dr.sc. Kristina Svržnjak Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu (Spec.dip.strl.studij)

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.


Dr.sc. Kristina Svržnjak Poljoprivreda u Europskoj uniji (Spec.dipl.str.st.)

Početak ispita u 13,15 sati
8.2.2019.
26.2.2019.
12.3.2019.
2.4.2019.
7.5.2019.


Edita Tolušić, univ.spec.admin.publ. Trgovačko pravo

15.2.2019. u 18,00 sati
12.4.2019. u 15,30 sati

 
Dr.sc. Tatjana Tušek Anatomija i fiziologija stoke

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.

VAŽNO:
Ovjerene prijavnice za kolokvij i ispite iz navedenih modula predati u referadu Učilišta najkasnije 48 sati prije održavanja navedenih rokova.
Nositeljica modula, prof.dr.sc. Tatjana Tušek, zadržava pravo izmjena navedenih termina ispitnih rokova radi mogućih obveza izvan Učilišta. Studenti se upućuju na stranicu nastavnice da 24 sata prije navedenog roka provjere da li je došlo do izmjene termina održavanja ispita.
Dr.sc. Tatjana Tušek Pčelarstvo i medonosno bilje  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.


 
Dr.sc. Tatjana Tušek Fiziologija probave i hranidba stoke  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.


 
Dr.sc. Tatjana Tušek Veterinarstvo i promet animalnih proizvoda  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.


 
Dr.sc. Tatjana Tušek Veterinarstvo  

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.


 
Dr.sc. Tatjana Tušek Utvrđivanje kvalitete, biodinamika animalnih proizvoda

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.


Dolazak na ispit najaviti na e-mail predmetnog nastavnika.
Dr.sc. Tatjana Tušek Odabrana poglavlja iz animalne fiziologije i toksikologije

Početak ispita u 13,00 sati
11.2.2019.
25.2.2019.
18.3.2019.
8.4.2019.
6.5.2019.


Dolazak na ispit najaviti e-mailom.
mr.sc. Damir Vuk Poslovna informatika

25.2.2019. u 16,00 sati
20.4.2019. u 10,00 sati

Dr.sc. Marija Vukobratović Poljoprivredna ekologija i ekonomika okoliša  

14.1.2019. u 16,00 sati

Najaviti ispit 5 dana prije na e-mail predmetnog nastavnika.