01.03.2019

Izvješće s terenske nastave


Redoviti i izvanredni studenti V. semestra koji slušaju izborni predmet Proizvodnja povrća u zaštićenim prostorima 22. veljače 2019. prisustvovali su terenskoj nastavi i vježbama u staklenicima Zarja grupe d.o.o.

Studenti su upoznati s tehnologijom uzgoja rajčice bez tla te uređajima i opremom koja se pri tom koristi. Zahvaljujući vrhunskoj i suvremenoj tehnologiji, uzgoj rajčice u stakleniku odvija se tijekom cijele godine, a kontinuirana berba u većem dijelu godine.  Umjesto tretiranja kemikalijama, u uzgoju koriste biološku zaštitu, što podrazumijeva suzbijanje štetnika rajčice unosom njihovih prirodnih neprijatelja u staklenik.

Izvješće pripremila:
mr.sc. Tomislava Peremin-Volf, v.pred.

Fotografije uz članak: