06.02.2019

Preuzimanje studentskih iskaznica X-ica

​Stigle su studentske iskaznice .
Iskaznice se mogu preuzeti u studentskoj referadi svaki dan od 8,00-12,00 sati

Izvanredni studenti prve godine Stručnog studija Poljoprivreda:
Marinela Marolt
Marko Blagus
Ivan Borović
Valida Kolar
Slaven Lipovac
Matea Marendić
Željka Perković


Specijalistički diplomski stručni studji

Studentske iskaznice mogu se preuzeti  u četvrtak ili petak do 15,00 sati.
Tamara Belak Ivanec
Tomislav Bistrović
Ivana Hanić
Zdravko Jakuš
Mario Kohanić
Ivan Kopecki
Ivanka Mihalic
Milana Savić
Ana Vrhovski
Martina Žilć

Stipo Barišić
Mateo Golubić
Barbara Imbriša
Zvonimir Kleflin
Tomislav Kovačić
Vito Lučić
Martina Pavić
Valentina Vutmej
Zoran Zlatar